Bestyrelse og udvalg

Konstitueret på bestyrelsesmøde den 13. december 2023.

Pia Lillback Clausen
Formand

 • Hovedansvarlig og ansigt udadtil.
 • Medansvarlig for Foreninglet.dk.
 • Indkaldelse til bestyrelsesmøder.
 • Ansvarlig for nyhedsbreve.
 • Censurerede udstillinger.
 • Ansøgninger om projekter, frie kulturelle midler m.m.
 • Ansøgninger om fondsmidler.
 • Kontakt til det politiske led – herunder kommunale udvalg.
Carsten Brandt Lund
Næstformand og ansvarlig for kunstindkøb

 • Ansvarlig for mailboks.
 • Medansvarlig for Foreninglet.dk.
 • Mødebookinger.
 • Medansvarlig for forslag til kunstindkøb sammen med formanden.
 • Medansvarlig for at hverve nye medlemmer.
 • Medlem af arbejdsgruppen for Åbne Atelierdøre-aktiviteter.
Lis Kristiansen
Kasserer (1 år)

 • Regnskabs- og budgetansvarlig i samarbejde med formanden.
 • Budgetudarbejdelse overordnet og budgetramme for de forskellige arbejdsområder.
 • Løbende bogføring og betaling af bilag.
 • Kontakt til medie.
 • Medlem af arbejdsgruppen for Åbne Atelierdøre-aktiviteter.
Gitte Skyum Kjøge
Medkasserer og ansvarlig for foredrag

 • Regnskabs- og budgetansvarlig i samarbejde med formanden.
 • Budgetudarbejdelse overordnet og budgetramme for de forskellige arbejdsområder.
 • Løbende bogføring og betaling af bilag.
 • Kontakt til medier.
 • Medlem af arbejdsgruppen for Åbne Atelierdøre-aktiviteter.
 • Ansvarlig for foredrag om kunst, rettet mod kunstinteresserede.
 • Ansvarlig for at hverve nye medlemmer.
 • Medlem af arbejdsgruppen for Åbne Atelierdøre-aktiviteter.
Mie Dissing
Sekretær

 • Indkaldelser til møder i samarbejde med formand.
 • Bestyrelsesreferater.
 • Ansvarlig for hjemmesiden.
 • Udsendelse af e-mails til medlemmer.
 • Velkomsthilsen til nye medlemmer.
 • Opslag på Facebook, Det Sker i Silkeborg-Facebook og Kulturnaut.dk.
Jytte Gaardsted
Ansvarlig for kunstindkøb

 • Ansvarlig for forslag til kunstindkøb sammen med formanden.
 • Medansvarlig for at hverve nye medlemmer.
 • Medlem af arbejdsgruppen for Åbne Atelierdøre-aktiviteter.
Anne-Grethe Lorenzen
Ansvarlig for kunstbesøgsrunde

 • Medansvarlig for at hverve nye medlemmer.
 • Medlem af arbejdsgruppen for Åbne Atelierdøre-aktiviteter.

Kontakt

Kunstforeningen Aabne Døre – Sammen om kunsten
Formand: Pia Lillback Clausen – tlf: 2018 7969
mail@åbne.dk
CVR-nummer: 39516527
Arbejdernes Landsbank, 5347 0243416

Webmaster

Hjemmesiden vedligeholdes af webmaster/sekretær Mie Dissing. E-mail:
Hjemmesiden er opsat af Christian Lillbäck. E-mail: