Bestyrelse og udvalg

Her kommer en ny, kort indledning/beskrivelse af foreningen.

Bestyrelsen

Lis Kristiansen
Formand

 • Regnskabs- og budgetansvarlig sammen med kasserer.
 • Ansvarlig i forhold til ny hjemmeside opbygning.
 • Ansvarlig for udvalg, der skal arbejde på udbygning af Kunstruten 2022.
 • Ansvarlig for budget på større projekter og kontakt til Midtjyllands avis om katalog og trykkeriopgaver.
Pia Lillback Clausen
Næstformand

 • Sekretær på nyhedsbreve og kontakt til kommune og myndigheder og sponsorer mm.
 • Udvalg, der skal arbejde med vedtægter i forhold til forslag til kunstforening.
 • Udstillingsansvarlig og ansøgninger om projekter + frie kulturelle midler mm.
 • Sponsorkontakt og ansøgning af fonde.
 • Etablere samarbejde til kunstforeninger mhp. udstillingsmuligheder og besøg.
Jytte Gaardsted
Sekretær

 • Webmaster og referater mm.
 • Ansvar for flexsystem, bookinger.
 • Indkaldelser og bestyrelsesreferater.
 • Opslag på Facebook og sociale medier, Det Sker i Silkeborg-Facebook og Kulturnaut.dk.
 • Arbejde med forslag til kunstforeningsvedtægter sammen med Pia.
Vera Roed
Kasserer

 • Dagligt regnskab og betaling af bilag.
 • Katalogudvalg og forhandling med Midtjyllands avis om årets reklamering, katalog mm.
Lars Rohde
Suppleant

 • Inviteres til møder og informeres om bestyrelsesbeslutninger.
 • Træder i stedet ved forfald af bestyrelsesmedlem.
Pia Kirkegaard
Suppleant

 • Inviteres til møder og informeres om bestyrelsesbeslutninger.
 • Træder i stedet ved forfald af bestyrelsesmedlem.

Webmaster

Hjemmesiden er opsat og vedligeholdt af Christian Lillbäck (Lillback Graphics).

Han kan kontaktes på e-mail:

Praktiske informationer

Foreningens e-mail:

Arbejdernes Landsbank
5347 0243416

CVR: 39516527

Foreningens vedtægter (PDF)