Tove Strømholt Madsen

Når man bor i Sorring, en gammel pottemagerby, er det oplagt for mig at arbejde med ler. Jeg har værksted hjemme, hvor jeg bor og mødes ugentlig med 8 andre "piger" i det gamle pottemagerværksted, hvor vi arbejder med ler, inspirerer hinanden og har galleri.