Nurith Miryam Lumer-Klabbers

Jeg vil gerne vise både de helt nye billeder men også gamle helt tilbage til kunstakademi tiden i Jerusalem. Nogle er aldrig blevet vist frem.