Malene H. Haugaard

De nyeste værker i mit atelier er på gamle gulvbrædder. Det, der optager mig, er de spændinger og fortællinger, som er mellem det nye motiv og træets iboende historie og patina. Jeg glæder mig til at se dig på KONGEremisen.