Formandens beretning 2017

Formandens beretning september 2017

Læs som pdf
Formandens beretning 2017_1

Først en tak til alle for endnu et vellykket år med Åbne Atelierdøre – det var så det 24. år.

Også en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. På trods af mange udfordringer har der været energi og vilje til at ville Åbne Atelierdøre og hinanden. Vi har suppleret hinanden godt, og det har i lighed med sidste år – været en væsentlig faktor, at vi har været fire i bestyrelsen til at varetage alle opgaverne. Og 4 har ikke været for mange! Men I har også været gode til at påskønne vores arbejde og til at fortælle os det. Det har været en væsentlig inspirationsfaktor!

Tak, fordi I bakker os op, og tak for alle roserne!

For det andet er alle arrangementer forløbet ok og med en stigende popularitet.

Allerførst havde vi vores sædvanlige annonce i Ekstra Posten om tilmelding til Åbne Atelierdøre umiddelbart før påskeudstillingen. Sidste år, var vi usikre på, om denne annonce stadig havde sin berettigelse. I år var tilmeldingerne meget sene, så sene, at vi måtte ud både via nettet men også med personlige henvendelser. Men så strømmede tilmeldinger også til. Så har annoncen sin berettigelse, kunne man jo spørge? Ja, for evt. nye deltagere og for synliggørelse i det hele taget, af Åbne Atelierdøre. Men den manglende tilslutning før deadline var årsag til, at vi ikke – i lighed med sidste år- turde binde an med en plakatkonkurrence. Havde vi penge til det? Annonceringen, præmien mm. koster jo. Så plakaten blevet lavet af Claus Becker – og stor tak for det!

Dernæst forløb Påskeudstillingen med 24 tilmeldte og med et gebyr på 5oo.kr. Udstillingen blev afholdt i Lunden. At Påskeudstillingen er kommet for at blive, er der vist ingen tvivl om! I år havde vi Carsten Frank som åbningstaler, og i vores nye tiltag, kunstnercafeen, kunne man møde og høre multikunstneren Lars Rohde fra Sorring og billedkunstner og musiker Kurt Heegaard. Udstillingen trak mange besøgende, og fungerede derfor efter hensigten, sammen med Montmartre at være appetitvækkere, der understøtter vores åbne døre i august. At det lokale TV var til stede og optog såvel åbningstalen som de 2 kunstneres optræden på cafescenen var jo en stærk medvirkende faktor. Derudover var der interviews med de deltagende kunstnere. En flot reklame for Påskeudstillingen.

Så kommer vi til Fællesudstillingen:

I år blev det Lille Sal i Silkeborg Musikteater, fordi Lunden var optaget pga. vi havde rykket os i forhold til Regattaen. Og det blev en stor succes! Der var 100 deltagere. Salen er perfekt til udstillinger og sammen med udstillingsvæggene, de såkaldte piloner, fra Silkeborg Museum blev det bare en fantastisk udstilling. Men det blev dyrere end i Lunden, og selv om vi skulle male pilonerne sorte – og det tog jo tid og kræfter – så var det det hele værd. Det fortalte de mange positive tilkendegivelser os!

Til ferniseringen havde vi Silkeborgs Kulturchef, John Bøgelund Frederiksen som åbningstaler. Han talte lige ind i hjertet af Åbne Atelierdøres medlemmer: om væsentligheden af, at have en kreativ grobund i en by – og specielt i en by som Silkeborg, hvor man jo forventer et vist kulturelt niveau – men også som et vækstlag for mange kunstnere – såvel etablerede som nye, unge debutanter. Det var en tale, som formidlede en optimisme og tro på, at der vil ske ting og sager i fremtidens Silkeborg! Vel at mærke hvis politikerne blot vil være lige så opmærksomme lyttere som de besøgende til ferniseringen! Så kan ting lade sig gøre i Silkeborg!

Åbne Atelierdøre har jo ikke censur, her er der mulighed for at prøve kræfter af, for at snakke med såvel etablerede som ikke etablerede kunstnere. Et eks. er en kunstner, som udstillede her for første gang i en alder af 79 år! Vi ved jo nok alle, at der skal et vist mod til første gang, at offentliggøre resultaterne af, hvad man brænder for. Men der skal også være muligheder for det! Og det er der i Silkeborg!

Fællesudstillingens besøgsantal toppede af alle år, så traditionen med fællesudstillingen er slået fast. Regattaen var en udfordring, som vi havde frygtet, men som med mange udfordringer blev den med musikhuset som ramme også en ny erkendelse: Vi opdagede betydningen af at være placeret midt i byen og det tilmed under regattaen, hvor der var mange aktiviteter og dermed mange besøgende. Men vi opdagede også, at det betød meget, at vi kunne undgå de gamle udstillingsvægge i Lunden! Værkerne fik en helt anderledes ramme at fungere i, og et rum som gav værkerne plads – og publikum mulighed for at opleve det enkelte værk.

Så springer vi til Montmartre:

Torvet var optaget af biludstillingen, så vi valgte igen Skoletorvet. Arrangementet åbnedes af Henrik Fjeldgaard.

Det meget autentiske miljø, de gamle Silkeborghuse, ja hele auraen af historie gav en atmosfære, som jo er unik. Muhammeds cafe – og Muhammed selv ikke at forglemme – var en stor medvirkende faktor til succesen. Det samme gælder musikken v/Johanne Mohr Jazzduo, som spillede og sang, så stemningen blev rigtig Montmartre. De blev sponsoreret af Muhammed. At solen skinnede og springvandet fungerede, var medvirkende årsager til en fantastisk dag. Afvikling af kunstlotteriet forløb godt, og blev erfarent styret af handelschef Claus Broe. Tak til de mange kunstnere der havde doneret et værk til kunstlotteriet, det er jo et væsentligt bidrag til vores økonomi.

Igen skal vi huske, hvor vigtigt det er, at vi møder op til dette arrangement. Her skal vi vise flaget frem. Hvis ikke vi gør alt dette forarbejde, som Montmartre er, lige som fællesudstillingen jo også er, kunne man frygte, at der ikke kommer så mange publikummer til vores åbne døre. Derfor er det væsentligt, at så mange som muligt deltager.

Jeg så gerne, at vi alle 100 deltog, og at alle donerede et værk.

I år gik vores gulerod i form af tilbagebetaling af deltagergebyret på 1500,- til Montmartredeltager Rikke Rye. Den heldige vinder af hovedgevinsten på et pengegavekort til fx en rejse for to til Montmartre på 5000,- gik til Bodil Agerskov.

Åbne Atelierdøre:

Invitationen til at besøge de arbejdende kunstnere hjemme i atelieret og værkstedet, amatører som professionelle, har været fulgt og har været givende for både kunstnerne og for publikum. Det er en kæmpe succes hvert år, og man kan høre, hvordan publikum planlægger en rute dette år, for så at vælge en anden året efter! Så det er en langtidsplanlægning, der fortæller, hvor indgroet en begivenhed Åbne Atelierdøre er blevet i Silkeborg.

Kataloget:

Igen i år et flot katalog, som vores grafiker i bestyrelsen, Jens Josefsen, jo har bedrevet. Ham må vi trække meget på – både med hensyn til annonceringer og ikke mindst vores hjemmeside. Og tak til tegner Jørgen Michaelsen, for sit inspirerende forord til kataloget!

Man kunne diskutere, om vi skal have en mindre og dermed billigere katalog. Men som det er nu, fungerer det jo i høj grad også som et bibliotek over Åbne Atelierdøres medlemmer gennem årene og dermed et stykke historie. Det samme gælder hjemmesiden mht. oversigten over medlemmerne og deres værker.

Næste år har vi så 25 års jubilæum! Vi håber, at I har mange forslag til at fejre dette! Vi har i bestyrelsen allerede gjort os vore tanker!

Dette var ordene, og jeg vil ønske held og lykke til ÅA fremover. Tak for ordet!

Formand for Åbne Atelierdøre Lena Petersen