Referent Else Hald har skrevet sammendrag af debatten under formandens beretning og under regnskab.

19 medlemmer var mødt op.

  1. Valg af dirigent Jytte Gaarsted og referent Else Hald
  2. Formandens beretning – godkendt
  3. Kasserens beretning – godkendt
  4. Fastsættelse af deltagergebyr i næste års Åbne Atelierdøre samt basismedlem. Bestyrelsens forslag – uændret næste år – basismedlemskab kr. 250, Åbne Atelierdøre kr. 1250,- – blev godkendt
  5. Indkomne forslag til drøftelse og beslutning og beslutning om vedtægtsændring paragraf 4. så generalforsamling næste år kan trækkes frem så den afholdes senest 1.12. 5.bestyrelsens forslag godkendt.
  6. Valg til bestyrelse og suppleanter . Helle leis gaard genvalgt for ny 2 årig periode, Suppleanter Karina Lemminger og Jytte Gaarsted valgt for 1 år.
  7. Valg til regnskabskontrollant – Jens Peder Jensen -genvalgt.
  8. Evt. Der blev sendt en seddel rundt så medlemmerne kunne skrive sig på så der kan blive arbejdsgrupper til alle aktiviteter.. Der blev fra Lis og Pia opfordret til at vi alle vil hjælpe – 2 personer kan ikke klare alle opgaver og 3. bestyrelsesmedlem, er selvstændig og meget optaget.

Lis bød velkommen i de dejlige nye lokaler. Indkaldelse 3 uger før generalforsamling godkendt.

  1. Dirigent Jytte Gårdsted og referent Else Julie Hald
  2. Formandens beretning og regnskab sendes ud på Facebook og mail – ligger i sin helhed på Hjemmesiden under Nyt for medlemmer.

Der var meget snak omkring hjemmesiden, videoen, vejledning, søgefunktion, frustration over at anvende hjemmesiden. Bestyrelsen informerede om at man ikke næste år kunne hjælpe folk igenne oplægning af billeder og tekst, men at der laves aftale med Johannes, som kan kontaktes for hjælp og vejledning dog mod betaling. Der arbejdes på at forbedre hjemmesiden – så der er en manual, der trin for trin angiver hvordan man bruger de en kelte funktioner. Videoen er svær at forstå og derefter at huske det trin for trin.

Formanden informerede om muligheder/overvejelser ved at få en folder i stedet for katalog til næste år. Kataloget sammen med annoncering i aviser dræner næsten hele medlemsbetaling. Det har eks. gjort at man eks. i år heller ikke havde penge til en fællesudstilling i sin sædvanlige form – der koster 15.000 omkostningsmæssigt at gennemføre. Dertil kommer, at der ikke er fysiske kræfter til at opstille udstillingen med 2-3 mand i bestyrelsen – og ikke mange ” stærke folk”. 

Derfor bør det overvejes hvad man kan få for pengene – da det må forventes at katalog næste år bliver dyrere. Der er ingen år der er blevet billigere. Der arbejdes på nye tanker og muligheder. Gennemgående indtryk var at der blandt de deltagende var tillid til at der blev truffet de rigtige beslutninger ang. kataloger.

Fakta er at her trykkes 25.000 eksemplarer af en flot folder med alle kunstnere på – samt et kort over området med kunstnerne angivet til 20.000 – til forskel er fakta at vores katalog koster 45.000 + moms for 8.000 stk. Se evt. det de kører med blå døre – http://www.kunstiesbjerg.dk/

Septemberudstillingen blev ikke som forventet en fællesudstilling – selv om alle åbne atelierdøres medlemmer var selvskrevne til foreningen og der var informeret ud om det.

Pia Lillback Clausen fortalte om opstarten af Galleri Nygade.
Septemberudstillingen var annonceret som udstilling for ALLE Åbne Atelierdøres kunstner. Der var mange kunstnere som ikke havde reageret på info om septemberudstilling og som bar e udeblev – uden at have læst information om septemberudstilling igennem. Det gjorde det nødvendigt for Pia Lillback Clausen at ringe rundt for at høre om kunstneren kom med et værk – lidt bøvlet ogmuventet at folk ikke var mere interesseret i at blive promoveret. De som havde været med havde taget godt imod ideen om publikumskonkurrence, hvilket også har været en succes og folk har været glade for det.

Publikumsbesøg har været pæne i alle uger. 75 i 1.uge – ca. 87 i 2. uge og ca. 85 i 3. uge. Vi forventer pænt besøg i sidste uge – og særligt søndag, når kunstværker uddeles til de vindende publikummer.

Der har manglet skiltning ved Nygade, men der har været beachflag oppe som indikerede at udstillingen var åben både på Nygade og i Bios gård. Der har været ros fra mange sider til udstillingen – flot udstilling og overskuelighed.

Bestyrelsen håber på at kunne blive godkendt af det udvalg som bestemmer udstillere i næste år. Der lægges op til en temabestemt udstilling – måske censureret udstilling – så udstillingen bliver noget særligt.

Kommentarer til beretning:

Birthe Nissen bemærkninger og forslag:
– godt – 1) at Besøge hinandens værksted/Atelier, 2) f.ex et fælles udsmykningsprojekt, 3) gadekunstfestival hvor også basismedlemmer er med. 4) En kunstrunde kunne også være et godt tiltag.
– ang. Montmartre lørdag før på Silkeborg Bad rigtig godt inden ÅD. Hvis det igen er Silkeborg Bad så skal der kunne købes kaffe, The og vand. Montmartre inde i byen trækker flere nye folk til end på badet og kunne være på Torvet evt. Kirkepladsen
– fællesudstillingen bør være inden Åbne Atelier pga. folk og kunstforeninger kan orientere sig inden weekenden. Forslag: kunne fællesudstillingen evt. være på Museum Jorn næste år ? Evt. anvende museets gårdareal med arbejdende kunstnere. Med fælles udstilling weekenden før i deres særudstillingslokaler.
Kataloget :
Forslag om tydelig datoer på forsiden – at der kommer flere annoncer i for at øge indtægter. Det er derfor folk deltager – for at komme i kataloget
– fint med fordeling af flyers og kataloger i forretninger – forretningerne tog godt imod. Bør gentages igen næste år

Inge Jensen:
– Der er rigtig godt medlemmerne gør noget sammen og at der bruges energi på besøg hos hinanden samt samarbejde at oplevelsen på badet var fantastisk og godt med musik til.

Tage Størup:
Vi støtter badet, prøver at gentage med den erfaring vi har og foreslår en gentagelse

Kirstine Tagmos:
Ros for godt arbejde – så flot, glad for mail.

Formandens beretning blev godkendt. Regnskab godkendt