Ny vedtægter – betød at vi havde opdelt medlemmer i basis og udvidet medlemskab. Begrundelsen var at vi gennem basismedlemskab – skulle kunne drive foreningens hjemmeside og faste udgifter for basisindtægterne – og at deltagelse i ÅA og Montmartre og fællesudstilling – så skal hvile i sig selv. 

Regnskabsmæssigt – og udgiftsmæssigt

Vi har besluttet at følge et regnskabsprincip – der siger at vi skal sætte tæring efter næring. Og har besluttet at følge en regnskabsoversigt, så medlemmerne kan se hvad pengene i foreningen bliver brugt til.

Vi har den strategi at hvert enkelt arrangement skal bære rundt i sig selv, og der skal være sat penge af til de faste udgifter. Vi har en lille sum på kontoen – og det skal vi blive ved med at have. Vi har et jubilæum om 2 år – som måske også kommer til at koste ekstra penge.  

Vi meldte ud fra staten, at vi ville lave et roligt år, og vi ville ikke love nogen fællesudstilling – fordi vi lige skulle løbes i gang som ny bestyrelse og at vi var kun 3. Og sådan blev det.

Alle årets arrangementer hængte pga. Corona problematikken i en tynd tråd og der har skullet tages beslutninger fra den ene uge til den næste – uden at vide hvor vi var. 

Det har i stedet for et roligt år været et turbulent år og det muliges kunsts år.

Sådan gik det

 1. 2 fra gl bestyrelse indvilgede i at lave Påskeudstillingen. Alt var i gang – hvilket vi var rigtig glade for – og planerne var udstillingen var næste klar da Corona stoppede alting i marts 2020. masse bøvl med beløb frem og tilbage, og telefonsnak om folk så ville være med i Åbne atelierdøre i stedet. 
 2. Opgaver i Foråret :
  1. Vores IT-mand Johannes anbefalede os at ændre hjemmesiden – fordi software var gammelt og der ville kunne laves flere ting – hvis vi ændrede på layout.  Så kastede vi os over planerne om at ændre hjemmeside til et mere tidssvarende design – Johannes fra Udstillerguide. Vi blev lovet at medlemmerne fik en mere enkel oplægning af værker og da vi alligevel skulle have ændret indbetalingssystem til et basis og et udvidet medlemssystem – så var Corona situationen ligesom anledningen til at bruge tiden på det. Om det lykkes – det må andre dømme. Vi synes selv det har været ret udfordrende at få det heele til at spille sammen , men har fået mange roser for hvordan hjemmesiden står og tager sig ud –  tal for besøg ….. 2019 – 2020   – tal for besøg på facebook – osv. 
  2. Logo konkurrence: I forbindelse med ny hjemmeside – kom talen om et manglende logo på banen – 12 forslag kom ind og der blev voteret – uden at vide hvem der havde lavet hvad. 1 blev valgt og der for har vi i år brugt det logo – som varemærke på hjemmeside, katalog – annoncering og Beach flag for at få et genkendeligt mærkat i bybilledet – som folk fremover kan relateres sig til – når de ser det. Vi synes det blev iøjnefaldende – kunne godt lide det dobbelttydige. Vi ønsker at Åbne atelierdøres varemærke /logo – bliver kendt – år efter år. Vi ved også at nogen ikke synes at det var et hit, men nu er det der og folk havde mulighed for at byde ind og processen var åben.
  3. I marts bød vi ind på deltagelse i Silkeborg Kommunes gadekunstfestival – fordi vi synes at Åbne Atelierdøre godt kunne vise ansigt – helt uden at vide om der var nogen der havde lyst at lege med. Vi hav de næsten opgivet at det blev til noget – da vi pludselig blev tilbudt 25.000 til projektet – Og hold da op – hvor blev vi glade, da en flok glade kunstnere troppede op og var med i 1 uge i maj. Flot resultat og den slags skal vi da ha lidt mere af – for det var sjovt og udfordrende. At Søndertorv lige nu er et kaos – havde vi ikke lige ventet, men de har lovet os i kommunen at alt bliver reetableret efter deres kloarkeringssag. 
 3. Sommer: 
  1. Gode råd var dyre – for hvad med årets Mont martre– det kunne vi ikke få svar på fra kommunen – så vores valg faldt på Badet – fordi der var god plads – alle hensyn kunne tages og også et flot sted.
  2. Åbne atelierdøre var også en dark horse – kunne man /kunne man ikke invitere folk indenfor. Vi valgte at tro på det og det gjorde 88 kunstnere også – så tak for det.  
  3. Antal deltagere i ÅA – Faktisk et fint resultat – men hele tilmeldingen blev rykket og rykket – så vi først 1.7. reelt vidste hvor mange der var og det var svært at få klare meldinger fra kommunen om – Torvet til Montmartre – så vi besluttede at tage den Corona sikre plads på Badet. Vi betragter stedet og besøgene fra publikum og jf. tilbagemeldingen – som en succes, men vi ønsker at høre her på generalforsamlingen – hvordan vindene blæser næste år – hvis tingene normaliseres?
  4. Alt var alternativt i år – kataloguddeling på gaderne i weekenderne op til ÅA – gik så flot – mange deltog i at dele rundt og VI var også afhænge af at vi hjalp hinanden – ellers var det ikke lykkes.
  5. Kunst i butikkerne var også et godt POP UP tiltag, som nogle kvikke medlemmer lige fik stablet på beneneSådan! – det er er sådan vi kan lide at arbejde i bestyrelsen – at der opstår selv styrende grupper – som tager sig af nogle enkle og overkommelige opgaver. Tak for det til Schaufus, Ellen Tang og Birthe Nissen – som var primusmotorer i det. 
  6. De sene tilmeldinger til ÅA gjorde udgiftsdelen svær at takle – fordi det var uklart til det sidste hvor mange penge havde vi reelt i systemet til at arbejde med til katalog og reklamering. Beslutningen om at bruge Midtjyllands avis tilbud om at lave katalog – blev besluttet – fordi det gav en fordel at lægge en stor ordre – så kunne priserne på reklamering bedre – trykkes og vi havde overblik over udgifterne.
  7. Kataloget – oplevede vi havde en god kvalitet til prisen – vi gik en lille My ned i papirtykkelse for at spare lidt – Der var desværre 5 fejl i kataloget – hvilket vi beklager, men mange kokke kan godt fordærve maden og vi var i tidsnød med kataloget og gennemgang af det – så det  blev til et par fejl og vi håber at folk oplevede at de fik et passende plaster på såret med ekstra billeder op at lægge på hjemmesiden. 
 4. Tilbagemeldinger fra besøgstal og omsætning ved årets ÅA var mange gode og få middelmådige. Hvad angår reklamering har vi i år virkelig gjort alt hvad vi i foreningen magter. Hele august – frivillige pop-up uddeler i gaderne – der delte ud. Der var udstillinger i mange butikker – som gik med på ideen om at udstille værker fra kunstnere – og vil gerne være med på det igen næste år. Vi har annonceret massivt og med brug af alle medier og på mange platforme, men er i konstant konkurrence med et hav af andre aktiviteter og events, som er poppet op hen over sommeren. REFERER til tallene på facebook og hjemmeside.
 5. 2 ny aktiviteter blev det til i årets løb – Gadekunstfestivallen og september udstillingen – som stadig er i gang.  Fordi en del har sagt fra – eller overhovedet ikke sagde hverken fra eller til – betyder at den sidste uge – får et andet tilsnit – fordi de vindende kunstnere kommer med igen i sidste uge – og nogle få – som har gjort en ekstra stor indsats – nemlig Pia og Kirsten og nogle få andre, der også har budt ind med hjælp. xx Når vi tæller sammen – så vil det være sjovt at se om besøgstallet – overstiger fællesudstillingernes besøgstal – for det vil vise lidt om behovet for fællesudstillingen i den gl.form.
 6. Vi har været glade for at få lov at åbne ballet i Galleri Nygade 26 a –og også fået god publicity og besøg i ugerne der er gået og vi har faktisk oplevet et flot besøgstal –og publikum engagerer sig vældig i konkurrencen – så tak til de som ender med æren, og også må forære et værk væk. Vi håber I bliver belønnet på den store bane for at bidrage. 

Vi kunne måske godt ha bedt om betaling for at deltage i konkurrencen og indtjent lidt penge på det, men det valgte vi ikke at gøre. 

Lige lidt malurt i bægeret og et pip fra bestyrelsen

 1. Nyhedsbreve og respons fra medlemmer tilbage igen – det halter gevaldigt. Vi forsøger at få folk til at bruge den lukkede facebookgruppe – til at følge informationerne i foreningen, men må konstatere at vi Skal sende nyhedsbreve ud på mail. Det gør vi så med angivelse af nyhedsbrev nr.    Selv det er en udfordring – fordi folk ganske enkelt ikke læser igennem og forholder sig til det der står – og det er vi for at sige det mildt MEGET GRUNDIGT træt af i bestyrelsen. Selv om nyhedsbreve også bliver postet – straks til Johannes – så de komme ind og ligge under nyt til medlemmerne – så læser folk det ikke. SÅ VI FØLER OS af og til som barnepiger – ked af at sige det – og jeg synes det er ærgerligt. SÅ en bøn til de medlemmer, som hænger i håndbremsen – beslut jer for at holde øje med hvad der sker i foreningen og læs igennem og få andre til at hjælpe jer med eks – det som skal lægges ind på hjemmesiden.
 2. Vi må sige meget klart – at næste år – så vil vi ikke være i stand til at hjælpe. Men vi har lavet aftale med Johannes at han for en aftalt timeløn vil sørge for at lægge værker og information op – så alle oplysninger er på plads i god tid. 
 3. Katalogsamarbejdet: Selv er jeg meget tilbøjelig til at sige, at samarbejdet med MJA har været upåklageligt og kørt meget fint. Det har været let og overskueligt at samle alle trådene – i de reklamekampagner, vi har kørt og vi har haft let ved at overskue udgiftssiden. Så dem vil jeg gerne samarbejde med næste år.

Der er ingen tvivl om, at udgifterne kommer til at stige. Hvis vi skal fastholde kvalitet og katalog i fysisk form – så koster det. Og det er det som æder kontingentet.

Ønske til vores medlemmer

At vores medlemmer bliver bedre til at læse og forholde sig til det som står beskrevet i nyhedsbreve – det er ikke forbudt at læse dem 1-2-eller 3 gange – så man ved hvad der sker i foreningen. Det vil være en KÆMPE hjælp- at vi ikke skal bruge en masse tid på at gentage og gentage og ringe op og følge op for så at konstatere, at folk ikke læser informationer igennem. SÅ: Når der er tilmelding til ÅA og Montmartre – så meld jer til i tide og hjælp os med at få det til at glide. Sæt jer ind i hvordan man lægger billeder op eller få jer en hjælper i familien – det er ikke så svært – og hvis man panikker – så lad andre tage over

Mål for det nye år: At Corona ikke skal spille pus med os i 2020/2021

 • Ideer er gratis og dem kan vi let få mange af – der skal folk til at udføre dem og vi er kun 3 personer – hvoraf en er selvstændig erhvervsdrivende – og så ved vi godt hvad det betyder. Det må vi respektere. Vi vil gerne nævne nogle af ideerne – og så have en melding fra Jer – hvor kræfterne skal lægges. 
 • Vi vil godt have at vide – helt konkret om fraværet af fællesudstillingen har betydet noget for Jeres besøg i år. Nogen har råbt højt om, at den manglede – men gjorde den nu også det.? Der skal mange ressourcer til at lave den -økonomisk – såvel som fysisk praktisk. Så er den det værd. Så spørgsmålet er om vi vil bruge 15 -16 000 på en fællesudstilling som det har været hidtil. – for det har der ikke været råd til i år og de fysiske kræfter til at løfte opgaven – har vi ganske enkelt ikke.
 • Folk har også før beklaget sig over stress forbundet med fællesudstillingen i den form den tidligere havde – og mange var glade for at slippe af med tiggeriet om et værk fra alle – til lotteriet. Det vi kan se er at – det kræver også mange ressourcer at organisere – foruden vagtordning osv. Som vi måske ikke har. Bestyrelsesmedlemmer er også almindelige kunstnere- der også skal have lidt tid til at lave kunst ind imellem. 
 • Som bestyrelse har vi nok lyst til at ændre lidt på plejer og synes årets udstillingsindsatser – kunne der brydes lidt om på. Eks. det kunne være interessant i stedet at lave en temaudstilling eller en censureret udstilling og søge om lov til at låne lokalerne her igen. Det ville ikke koste så meget – men alligevel være et godt kunstnerisk tiltag – for de i foreningen som gerne vil prøve kræfter af med en censurering og deltage i en læringsproces som det kan være. 
 • Der ikke er nogen automatik for os i Åbne Atelierdøre i forhold til rettigheder til disse lokaler. Der er et udvalg der vælger mellem de som søger, så vi er i fuld konkurrence med andre – der også ønsker at udstille her. Så vi kan ikke bare bede om at få lov at lave fællesudstilling en bestemt uge hvert år og regne med et ja. 
 • at vi plejer vores basismedlemmer lidt også – så fødekilden af medlemmer til foreningen bliver løftet lidt.  eks. får gang i vores medlemsbesøg og inspirationsture – rundt ved hinanden. Det kunne give et løft og medlemmerne kan lære hinanden bedre at kende og have gode sociale relationer.  
 • Vi vil gerne søge midler, men det kræver tid og overskud – eks er der forskellige puljer – som der måske var en arbejdsgruppe, som kunne hjælpe med at søge midler hjem til. Eks. til at lave arrangementer –
 •  der f.eks. kan trække unge kunstnere til – fordi vi må forvente at der er nogen som lidt efter lidt holder op eller stopper med at være med til ÅA – pga. alder – så der skal også nogen ind den anden vej. eks.
 • At få midler til at producere et katalog /kunstrute beskrive– som kunne komme med i en turistinformation på nettet og med foldere. Indhold – alle de kunstnere, som gerne efter aftale vil åbne deres atelier/værksted løbende for turister.
 • For ekstra fondsmidler kunne vi også lave forskellige kunstevents – som Alle medlemmer kan deltage i og som kan løfte den samlede medlemsskare.
 • eks gadekunstfestival – der deltog også nogle som ikke var med i Åbne Atelierdøre. 
 • Eks. pop up udstillinger i gadebilledet – hvor der i perioder står gabende tomme butikslokaler – noget som alle medlemmer umiddelbart kan inviteres ind til og ikke vil koste alverden.
 • Eks. arrangementer med landart – waterfront art -og andet så det ikke kun er outdoor hovedstad – men outdoor art hovedstad. Det kunne der godt arbejdes på som en del af et gadekunstfestival indslag næste år -eks. der skal laves projektbeskrivelse og sendes ind.
 • vi har også overvejet om det ville være godt at have en støtteforening – som kunne hjælpe til i fysisk forstand – ved arrangementer – og at der i denne støtteforening en gang om året kunne udloddes nogle værker, som er indkøbt blandt foreningens medlemmer. Den støtteforening kunne måske også være erhvervsdrivende, virksomheder mm, som der kunne laves udstillingsaftaler med – på gunstige vilkår. 
 • Alt det her kræver ressourcer og overskud til at få det gjort, men kunne være med til at styrke foreningen og gøre opmærksom på ÅA på den lange bane.
 • Vi lægger vægt på at foreningen ikke kun handler om salg, men også at vi foretager os ting sammen som er spændende, udviklende og sjove.

Du kan se regnskabet for foreningen her:

Kommentarer til formandens beretning kommer op senere her på siden.