Kære medlemmer

Vi indkalder til generalforsamling og håber på rigtig mange deltagere.

Vi har gratis  lokaler til rådighed i Galleri Nygade 26 B – så  generalforsamling afholdes  her mandag d. 21.9.kl.19.00 – samme aften hvor katalog nr. 67-88  kan aflevere malerier til ophængning i uge 39.

Indkaldelse

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamlingen i Foreningen Åbne Atelierdøre-Silkeborg

Mandag d. 21.9.kl. 19.00 i Galleri Nygade 26A, 8600 Silkeborg 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning. 
  3. Kassererens beretning. 
  4. Fastsættelse af deltagergebyret for næste års åbne atelierdøre. 
  5. Indkomne forslag til drøftelse og beslutning. Vedtægtsændring § 4 – bestyrelsens forslag – vedlagt.
  6. Valg af bestyrelse. 
  7. Valg af revisor. 
  8. Eventuelt. 

På valg

På valg er Helle Leisgaard – der lægges op til yderlig valg af 2 til bestyrelsen – så den kommer på 5 personer.
Derudover ønskes valgt 2 suppleanter til bestyrelsen.

Forslag til vedtægtsændring på generalforsamling for Åbne Atelierdøre-Silkeborg september 2020.

Der foreslås ændring som lyder:

§ 4  Generalforsamling afholdes hvert år senest d. 1.12. og varsles senest 3 uger før afholdelse.
(foreslås af hensyn til at der lige skal være tid til at gøre regnskab færdig mm.)

Foreningens vedtægter kan findes her